Λιποδιαλυτικό – JONTEC JEMINI 5lt

Λιποδιαλυτικό JONTEC GEMINI: Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για απομάκρυσνη ορυκτών, συνθετικών ρύπων και σκληρής βρωμιάς από λιπαρούς ρύπους.

Description

Ασφαλές για χρήση σε όλα τα ανθεκτικά στο νερό, σκληρά δάπεδα. Γρήγορη και πλήρης αποµάκρυνση λιπών και ελαίων, γράσων, ορυκτελαίων, σηµαδιών από λάστιχα ανυψωτικών µηχανηµάτων και κάθε είδους σκληρή βρωµιά.

  • Δοσολογία: 50ml / l νερού
  • Προφυλάξεις: Φορέστε γάντια πριν και κατά την διάρκεια της χρήσης του και αφού τελειώσετε ξεπλύνεται με άφθονο νερό.
  • Ιδανικό για περιοχές µε σκληρά νερά
  • Ιδανικό για χρήση σε συνεργεία, κουζίνες, αρχικούς καθαρισµούς κτιρίων, ταινίες µεταφοράς, πάγκους εργασίας, κτλ
  • Μεγάλη δραστικότητα
  • Ταχεία δράση