Πανίσχυρο Καθαριστικό Σκουριών – IND DSL3 5L.

Το IND DSL3 είναι ιδανικό για την αφαίρεση αλάτων, σκουριάς και στριδώνας. Για χρήση μόνο από επαγγελματίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.

Description

Βασικές ιδιότητες / χαρακτηριστικά: Το IND DSL3 είναι ένα όξινο διάλυμα ισχυρών οργανικών και ανόργανων οξέων. Το απορρυπαντικό αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό έναντι των αλάτων, χάρη στην ειδική σύνθεσή του που αποτελείται από οξέα και αντιδιαβρωτικούς παράγοντες.

Οφέλη: Είναι ιδανικό για την αφαίρεση αλάτων και σκουριάς από οποιαδήποτε ανθεκτική στα οξέα επιφάνεια. Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης και του ειδικού διαλύματος των οξέων τα αποτελέσματα είναι άμεσα.

Δοσολογία: 50-100ml/L του νερού.